"Nekonečné možnosti..."
Business picture

Nabídka našich služeb

Pro firmy
Nabízíme individuální a týmový koučink.

Pro jednotlivce
Osobní koučink a navíc také zvýhodněnou nabídku koučování po Skype, či telefonicky. Pokud je to možné, vždy však preferujeme alespoň první setkání osobně.

PRVNÍ KOUČINK, TZV. OCHUTNÁVKA, JE ZDARMA!

KONTAKTUJTE NÁS A VYTVOŘÍME VÁM NABÍDKU PODLE VAŠICH PŘEDSTAV.

KOLIK SEZENÍ JE ZAPOTŘEBÍ
Každý člověk potřebuje osobní přístup a svůj vlastní čas. V průměru stačí čtyři až pět sezení, aby si člověk navykl na zcela odlišný způsob vnímání, myšlení, dotazování se sám sebe. Jsou však jedinci, kterým zcela stačí jedno sezení, jiní vyhledávají koučink dlouhodobě, a ten se pak stane součástí jejich osobnostního vývoje. 

SPECIALIZACE
Koučinkových specializací je 100 + 1, nejčastěji se uvádějí jeho čtyři hlavní kategorie:

1. korporátní,
2. individuální a životní,
3. kariérový,
4. pro malé a střední podnikání.

 Ve světě je módou zaměřit se na určitou specifickou klientelu. Dobrý kouč však nemusí klientovu problému zcela do detailu porozumět, přesto by měl klienta dovést k jeho jedinečnému řešení a konkrétním krokům k realizaci jeho cíle. Dokládá to natočené video jednoho z nejlepších koučů na světě Sira Johna Whitmora – sám golf nehraje, a přesto dokázal nováčka úspěšně koučovat (viz www.koucinkcentrum.cz/ukazka_koucovani_Whitmore).   

 Koučink je totiž dokonalá metoda, s níž erudovaný kouč v systematické práci s motivovaným klientem (viz Případové studie – stránka se připravuje) mj. dokáže postupně odlupovat jeden problém za druhým a dostat se tak k hlubší příčině řešeného tématu, která bývá ve velmi osobní rovině.

 Česká asociace koučů na svých webových stránkách slovy Kláry Hejdukové radí: „Ze seznamu referencí také poznáte, zda-li  se kouč specializuje na určité obory či cílové skupiny. Profesionální kouč by měl být schopen pracovat pro kohokoli, třebaže někteří se orientují například na top management (tzv. executive coaching).“

 Naši klienti jsou z nejrůznějších společenských sfér - mezi drobnými živnostníky, státními zaměstnanci, kreativními pracovníky, umělci, učiteli, lékaři…, od menších firem až po bankovnictví a nadnárodní korporace.

Koučinkové služby poskytujeme i neziskovému sektoru, studentům, žadatelům o práci i lidem hledajícím uplatnění i v důchodovém věku.