"Nekonečné možnosti..."
Business picture

Odkazy

John Whitmore: Koučování  - Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, Management Press, Praha 2007
 

W. Timothy Gallwey: Tajemství vysoké pracovní výkonnosti - Metoda Inner Game,  Management Press, Praha 2004

Ian McDermott - Joseph O'Connor: Neurolingvistické programování (NLP) v manažerské praxi, Management Press 1999

Daniel H. Pink: Úplně nová mysl, Ideál 2008

Ukázky

Ukázka koučování Johna Whitmore