"Nekonečné možnosti..."
Business picture

Publikace

autorka Renata Dvořáková, Mladá Fronta Dnes, 17. prosince 2008, název textu Učte se lépe: zapojte pravou hemisféru, zkrácená verze:

Problém, nebo výzva?
Schopnosti zdravého člověka jsou neomezené. Koučink vznikl jako reakce na to, že hodně „stavíme“ na chybách, a z toho vyplývá snížené vnímání sebehodnoty a vlastních možností, zejména ve stresových situacích. Certifikovaný kouč, mentor a trenér koučinku kanadské Erickson College, zastoupené v ČR Koučink Centrem, Jiří Kunčar popisuje: „Člověk přijde na koučink s výzvou – to je s věcí, kterou chce řešit, na co se chce podívat. Kouč musí umět dobře poslouchat a strukturovanými otázkami pak podněcuje klienta, aby se podíval na vše, co s věcí (problémem) souvisí, i na to, co si klient momentálně neuvědomuje, co je někdy hodně skryté“.

 Proces koučování
„V koučovacím procesu, kdy otázky mj. co je pro tebe důležité, jak se v tom cítíš, jaké máš možnosti, co bys všechno mohl udělat, aby tě to bavilo… - lidé v sobě často objeví někde hluboko, jakoby v tajné schránce, nesmírné bohatství. Právě to jim pomáhá najít vlastní odpovědi a řešení tak, že pak mohou postupnými kroky v reálném čase dosáhnout téměř jakýchkoli cílů,“ vysvětluje Jiří Kunčar. „Z dobře vedeného koučinku si lidé odnášejí konkrétní akční plán i s termíny plnění jednotlivých kroků, i třeba s datem jejich kontroly.“

Jak vybrat kouče
Koučování je hlavně správný postup práce s klientem, přístup k člověku, podpora, respektování, vnímání procesu a důvěra v lidský potenciál, bez níž to nelze. „Pro kouče to znamená celý život na sobě pracovat, aby byl schopen sám rozpoznat, uvědomit si své chyby, ne je kritizovat, ale oslavovat (vždycky nás posouvají) a přes vlastní zkušenost (prožitek) k tomu vést druhé,“  říká lektor Kunčar a doplňuje: „Každý člověk každému nesedne, proto by klient měl mít možnost si vybrat z několika koučů, i tady funguje chemie, pokud se chceme někam posouvat, otevřít se, musíme koučovi věřit. Profesionální kouč pro mne musí splňovat tři kritéria - 1. dokončené vzdělání v koučování – to je aspoň s národní akreditací (MŠMT ČR), 2. měl by mít za sebou oporu prestižní profesní asociace, 3. musí projít minimálně praxí sebezkušenostního tréninku v koučinku.“

 Školy koučování
„Pokud bych se při rozhodování, kde se koučování učit, orientovala pouze podle informací z internetu a o koučování nevěděla sama nic, neinvestovala bych do této metody ani korunu,“ tvrdí Lenka Schilderová, ředitelka pražského Koučink centra. „Nedivím se, že lidé koučinku nevěří, nebo vybírají, až přeberou - většina trenérů koučování totiž nikdy neprošla žádným tréninkem koučinku! V rámci spolupráce s kanadskou univerzitou proškolujeme trenéry 2,5 roku, než mohou učit 1. části kurzu. Doporučuji si vzdělání lektora ověřit.“

 Manažerský koučink
 „Využívat koučování ve vedení firmy, znamená nenásilně, tj. stimulací představivosti a tvořivosti, učit podřízené samostatně myslet tak, aby si na většinu řešení mohli přijít sami,“ říká Lenka Schilderová. A manažery vyzývá: „Pokud chcete mít samostatně myslící podřízené, kteří vám ušetří spoustu práce a času, zvolte koučovací přístup. Docílíte nejen dlouhodobé spokojenosti, ale hlavně trvale vysokého výkonu.“

 


Kompletní článek MFD v PDF
ke stažení ZDE